KONGRESS 2019

Program Torsdag 9 maj

8:30-10:00

Registrering, fika och utställning

Plenum (Malmö Arena)

Moderator: Claes-Johan Larsson

10:30-10:40

Inledningsceremoni 

10:40-10:45

Välkomma

Moderator och Kongressansvariga

10:45-10:55

Välkomsttal

Riksföreningen för Skolsköterskors Ordförande

10:55-11:15

Inledningstal

Björn Ranelid

11:15-11:40

Generation Pep

Carolina Klüft

11:40-11:45

PAUSGYMPA 

11:45-11:55

Prisceremoni Akne Stipendium

Galderma

11:55-12:00

Information innan lunch

12:00-13:30

Lunch

 

Sal: Plenum (Malmö Arena)

Sal: A (Malmömässan)

Sal: C (Malmömässan)

Föreläsning Ledning

13:30-14:15

Sömn: Din skyddsängel

Christian Benedict

Moderator: Claes-Johan Larsson

Hur får jag ihop bilden av mig själv?

Cajsa Tengblad

Moderator: Charlotté Friberg

En kort översikt över elevhälsans legala ramar

Natalie Glotz Stade

Moderator: Christina Stenhammar

14:15-14:30

BENSTRÄCKARE

14:30-15:15

Hjärna, hormoner och humör - att särskilja normal utveckling från psykisk ohälsa hos barn och unga

Anna Nygren

Moderator: Claes-Johan Larsson

Stress och psykisk ohälsa hos elever med autism

Diana Lorenz

Moderator: Charlotté Friberg

Fortsättning: En kort översikt över elevhälsans legala ramar

Natalie Glotz Stade

Moderator: Christina Stenhammar

15:15-15:45

FIKA Malin Gutestam säljer sin bok i utställningen

15:45-16:30

Den spännande tonårshjärnan men var finns manualen?

Malin Gutestam

Moderator: Claes-Johan Larsson

Ett steg på vägen - Aktiva skoltransporter

Anna-Karin Lindqvist

Moderator: Charlotté Friberg

Ett värdefullt ledarskap

Mia Hultman

Moderator: Christina Stenhammar

16:35-17:35

Årsmöte