KONGRESS 2019

Program Fredag 10 maj

08.00-08.30

REGISTRERING OCH UTSTÄLLNING

Sal: Plenum (Malmö Arena)

Sal: A (Malmömässan)

Sal: C (Malmömässan)

Föreläsning Ledning

08.30-09.15

Skolsköterskans möjlighet att upptäcka och stödja barn som far illa eller riskerar att fara illa

Lisbet Engh

Moderator: Claes-Johan Larsson

Aktuellt om nationella vaccinationsprogram

Tiia Lepp

Moderator: Charlotté Friberg

Nuläge och utmaningar i elevhälsan

Åsa Ernestam

Moderator: Christina Stenhammar

09.15-09.45

FIKA

09.45-10.30

Nytt kunskapsstöd: Att samtala med barn

Thomas Jonsland

Moderator: Claes-Johan Larsson

 

Att skapa en tillgänglig skola - exempel från verkligheten?

Ellinor Kennerö-Tönner

Moderator: Christina Stenhammar

10.30-10.45

BENSTRÄCKARE

10.45-11.30

Fortsättning: Nytt kunskapsstöd: Att samtala med barn

Thomas Jonsland

Moderator: Claes-Johan Larsson

 

Fortsättning: Att skapa en tillgänglig skola - exempel från verkligheten?

Ellinor Kennerö-Tönner

Moderator: Christina Stenhammar

11.30-13.00

LUNCH

Plenum (Malmö Arena)

Moderator: Claes-Johan Larsson

13.00-13.06

Prisceremoni - Årets skolsköterska

13.06-13.15

Prisceremoni - Bästa Poster / Ledarstipendium Trans-Ver-Sal / Tipspromenad

13.15-14.15

Betydelsen av fysisk aktivitet för hälsa och hjärnfunktion hos unga

Carl Johan Sundberg

14.15-14.30

Rörelsepaus

14.30-14.45

Avslutning med det lilla extra

14.45-14.50

Tack!

Kongressansvariga Christina Leach och Ulrika Brännström