KONGRESS 2019

Praktisk information till utställare

Välkommen som utställare på Kongress 2019 på Malmö Arena och Malmömässan den 9-10 maj!

Nedan följer viktig praktisk information inför ert deltagande på kongressen. Vi ber er att ta er tid och läsa igenom instruktionerna, och följa dem noga. Vi ber er också att kika under fliken "Tider" för information om hålltider för er utställare.

 

Kongressanläggning
Malmö Arena
Hyllie Stationstorg 4
215 32 Malmö

(Vissa av föreläsningarna kommer att hållas på Malmömässan, men det är Malmö Arena som är huvudanläggning för kongressen och det är där som utställningen kommer att hållas).

 

Parkering
Det finns flera parkeringshus och parkeringsplatser i nära anslutning till Malmö Arena, t.ex. P-huset Hyllie, Arenagaraget och P-huset Mässan. Ordinarie priser gäller för samtliga parkeringar i området. För av- och pålastning kommer det att finnas en provisorisk lastzon utanför Malmö Arenas huvudentré (se adress ovan). Vänligen notera att denna lastzon endast får användas för just av- och pålastning.

 

Monterservice
Malmö Mäss-Service är officiell leverantör för utställningen. Beställning av möbler till montern (både för de möbler som är inkluderade i ert paket, samt för eventuella extraval) gör ni via dem.
Vänligen använd följande länk för att göra er beställning: www.mass-service.se/?p=9168

För att erhålla lägsta pris, beställ senast den 17 april 2019.

För eventuella frågor om beställningar till din monter, vänligen kontakta Jörgen Jönsson på Malmö Mäss-Service på jorgen@mass-service.se eller 040-642 99 25.

 

Utställarytan
I ert paket ingår följande (om ni inte väljer att boka något annat via Malmö Mäss-Service):

Utställarpaket 4 kvm (2m x 2m):

 • Hyrmatta (grå)
 • 2 lpm bakvägg och 2 lpm sidovägg
 • 1 st. ståbord med 2 st. barstolar eller
  1 st. konferensbord med 2 st. klappstolar
 • 1 st. eluttag 10A
 • 1 spotlight
 • Städning under eventet (2 dagar)

Partnerpaket 12 kvm (6m x 2m):

  • Hyrmatta (grå)
  • 6 lpm bakvägg och 2 lpm sidovägg
  • Möbler från fritt möbelval
  • 1 st. eluttag 10A
  • 3 spotlights
  • Städning under eventet (2 dagar)

 

Godstransporter
Eventuellt gods som skickas/hämtas den 8-10 maj ska märkas upp tydligt med följande information:
Riksföreningen för Skolsköterskors Kongress 2019
Ert företagsnamn och nummer på er monterplats

Godset ska skickas till/hämtas från följande adress:

Malmö Arena huvudentré
Hyllie Stationstorg 4
215 32 Malmö


Vänligen kontakta kongressekretariatet MCI Nordics om ni behöver skicka/hämta gods innan den 8 maj eller efter den 10 maj, eftersom det godset måste skickas till/hämtas från Malmö Mäss-Services lager och inte till/från Malmö Arena (en extra kostnad för hantering tillkommer i dessa fall).

 

Byggnationsregler

Byggnation får inte göras så att det skadar eller gör åverkan på anläggningen. Vänligen notera att monterhöjden inte får överstiga 2,4 m.

 

Förtäring

All servering och förtäring av mat, inklusive frukt och dryck, sköts av Malmö Arena. Utställare äger inte rätt att anlita annan leverantör eller själva ombesörja eller hantera livsmedel/drycker inom leverantörens byggnader och markområde. Undantag är i papper eller plast inslaget reklamgodis som bjuds vid utställningen. Dessa regler följer gällande lagstiftning rörande livsmedel och alkohol och är avsedda för att garantera hög kvalitet och god säkerhet för gästerna.

 

Försäkring

MCI Nordics, Malmö Arena eller Malmö Mäss-Service ansvarar inte för den utställda egendomen. Det åligger utställaren att teckna och vidmakthålla erforderliga försäkringar som krävs för nyttjandet av mässplatsen.

 

Registrering av monterpersonal

All personal som ska jobba i utställningen måste registrera sig för att få en namnbricka som ger tillträde till utställningen. Information om hur ni registrerar er monterpersonal har skickats ut i samband med att ni bokade ert utställarpaket. Vi ber er att registrera er monterpersonal så snart som möjligt, men allra senast den 8 april, om ni inte redan har gjort det.

 

Namnbricka

Namnbricka för den monterpersonal som ni registrerat (enligt informationen ovan) kommer att delas ut i registreringsdisken på torsdag morgon den 9 maj. Vi ber er se till så att all personal som bemannar er monter bär sina namnbrickor under hela kongressen.

 

Internet

Fritt trådlöst internet finns på hela anläggningen.

 

Kontaktuppgifter

Ni är varmt välkomna att kontakta Utställaransvarig Helena Mjärdner, MCI Nordics, om ni har några frågor.
E-mail: helena.mjardner@mci-group.com
Telefon: 08-54 65 15 58