KONGRESS 2019

Riksföreningen för skolsköterskor hälsar välkommen till Kongress 2019 för elevhälsans medicinska insats på Malmö Arena och Malmömässan i Hyllie!