KONGRESS 2019

Föreläsare torsdag 9 maj

9 maj kl. 10.55-11.15

Inledningstal

Björn Ranelid, Författare, föreläsare och krönikör

Björn Ranelid är en flitig person som syns och hörs på många arenor. Han är, förutom författare, även föredragshållare och krönikör. Utöver detta har han också synts i tv-produktioner som Melodifestivalen, Let's Dance och På Spåret. Björn har gjort tusentals framträdanden, både inför stor publik och mindre grupper. Han har även vunnit flera priser och utmärkelser för sina verk.

9 maj kl. 11.15-11.40

GEneration pep - PEP SKOLA

Carolina Klüft, Projektledare på Generation Pep och f.d. Elitidrottare

Generation Pep är en organisation som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa. Pep Skola är initierat av Generation Pep i samarbete med fyra pilotskolor samt forskare från Gymnastik- och idrottshögskolan, Göteborgs universitet och Karolinska Institutet. Kopplat till skolstödet Pep Skola finns också en inspirationsbank med goda exempel från skolor runt om i landet som delar med sig av inspirerande och konkreta tips på hur skolorna själva har infört mer fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor under skoldagen, såsom aktiva raster och trivsamma skolmåltider. Ämnen som kommer tas upp under föreläsningen är bland annat hur din skola kan använda Pep Skola, på vilka andra sätt Generation Pep arbetar för barn och ungas hälsa, samt hur vi kan skapa en folkrörelse för fysisk aktivitet, hälsosamma matvanor och en jämlik hälsa.

9 maj kl. 13.30-14.15

SÖMN: DIN SKYDDSÄNGEL

Christian Benedict, Docent i neurovetenskap på Uppsala Universitet och Författare

Christian Benedict forskar om sömnens betydelse för hälsan och prestationen och har fått olika vetenskapliga pris för sin sömnforskning. Han har skrivit boken "Sömn, sömn, sömn: hur minne, immunförsvar, vikt, koncentration och dina känslor hör ihop med din sömn". 

Christian har talat om sin forskning på många internationella konferenser och är känd för att förmedla fakta och kunskap om sömn på ett pedagogiskt och underhållande sätt.  

9 maj kl. 13.30-14.15

HUR FÅR JAG IHOP BILDEN AV MIG SJÄLV?

Cajsa Tengblad, Hälsopedagog, författare, yrkesföreläsare och dipl. coach

Cajsa Tengblads passion är att arbeta hälsofrämjande och förebygga psykisk ohälsa. Det gör hon genom att dela med sig av livsstrategier - redskap till att hantera livet när, och inte om, det är tufft. Cajsa har en förmåga att prata enkelt, lättsamt och och med glimten i ögat om svåra saker. Hennes önskan är att det ska bli lika naturligt att våga prata om att man har "brutit själen", som att man har brutit ett ben.

9 maj kl. 13.30-15.15

EN KORT ÖVERSIKT ÖVER ELEVHÄLSANS LEGALA RAMAR

Natalie Glotz Stade, Stadsjurist, Malmö Stad

Natalie Glotz Stade, som arbetar som stadsjurist i Malmö Stad, ger bland annat rådgivning och utbildning till de kommunala förvaltningarna, tjänstemännen och förtroendevalda. Hon har tidigare varit föredragande på Förvaltningsrätten i Malmö, utbildare för Domstolsverket, lärare i juridik på Lunds Universitet och utbildningskonsult inom näringslivet.

Elevhälsan omges av lagstiftningsramar som täcker många olika juridiska områden. Under denna ger Natalie en överblick över vilka juridiska områden som aktualiseras och tar upp några av de viktigaste bestämmelserna.

9 maj kl. 14.30-15.15

HJÄRNA, HORMONER OCH HUMÖR - ATT SÄRSKILJA NORMAL UTVECKLING FRÅN PSYKISK OHÄLSA HOS BARN OCH UNGA

Anna Nygren, Livsstilspedagog, Ung Livsstil

Anna Nygren är livsstilspedagog och grundare av www.unglivsstil.se. Hon är en flitigt anlitad föreläsare samt författare, bland annat till boken "Så funkar det! - sömn, stress och lite annat".

Annas föreläsning kommer att handla om att hormoner, känslor och humör åker berg- och dalbana under puberteten och tonåren och att det är helt normalt och en del av utvecklingen mot vuxenlivet. För att våra elever lättare ska kunna handskas med de nya upplevelserna behöver vi ge dem kunskap om vad som händer i kroppen och hjärnan under dessa perioder. Genom att få förståelse för vad som faller inom normalspannet, samt att få möjlighet att reflektera över och diskutera detta kan man minska risken för att helt normal utveckling ska övergå i psykisk ohälsa.

9 maj kl. 14.30-15.15

STRESS OCH PSYKISK OHÄLSA HOS ELEVER MED AUTISM

Diana Lorenz, Kurator inom Tema Neuro på Karolinska Universitetssjukhuset

Diana Lorenz är socionom, utbildad psykolog och handledare. Hon är en uppskattad och ofta anlitad föreläsare som har lång erfarenhet av arbete med barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykiatrisk samsjuklighet. 

Föreläsningen kommer att handla om att barn och unga med autismspektrumtillstånd (AST) stöter på fler hinder i vardagen än andra. Obalans mellan krav och förmåga skapar stress och gör dem mer utsatta för psykisk ohälsa. Frågor som kommer att tas upp under föreläsningen är bland annat varför unga med AST ofta är stress- och kravkänsliga, vanliga former av psykisk ohälsa vid AST samt i vilka lägen psykiatrisk behandling behövs.  

9 maj kl. 15.45-16.30

DEN SPÄNNANDE TONÅRSHJÄRNAN MEN VAR FINNS MANUALEN?

Malin Gutestam, Gymnasielärare, Johannes Hedberggymnasiet

Malin Gutestam är gymnasielärare med en magisterexamen i Neuroscience in Leadership. År 2016 tilldelades hon Helgepriset, Sveriges största pedagogiska utvecklingspris, för att skriva en bok för tonåringar och föräldrar baserad på Unga hjärnor. Malin är även en flitigt anlitad föreläsare, samt driver det egna företaget Hjärnskap.

Föreläsningen kommer handla om tonårshjärnans fantastiska potential. Upplev en föreläsning om hur man kan hjälpa ungdomar att fokusera på det som främjar tonårshjärnans utveckling och samtidigt minska onödig stress, öka mentalt välbefinnande och motivation för lärande. Du kommer få ta del av bakgrund, forskning samt övningar att prova på som baserar sig på erfarenheter från en tre år lång resa. Den började med en frustrerande insikt och utvecklades till pilotstudien Unga hjärnor på gymnasiet. 

9 maj kl. 15.45-16.30

ETT STEG PÅ VÄGEN - AKTIVA SKOLTRANSPORTER

Anna-Karin Lindqvist, Filosofie Doktor i Fysioterapi, Luleå Tekniska Universitet


Anna-Karin Lindqvist forskar om barn och fysisk aktivitet. Hon har trettio års erfarenhet av utbildning, har utvecklat den treåriga utbildningen "Hälsovägledning" och är författare till boken ”Hälsovägledning- från ord och tanke till handling”. 

Föreläsningen kommer handla om aktiva skoltransporter, d.v.s. att barn färdas till fots eller cykel till skolan, som är en viktig faktor för att stödja barns fysiska aktivitet. Luleå kommun påbörjade 2016 ett forskningsprojekt för att öka barns aktiva skoltransporter och i projektet används empowerment och gamification som grund för att öka barn och föräldrars motivation. Anna-Karin kommer under föreläsningen att ta upp frågor som hur skolan kan främja aktiva skoltransporter, vad som motiverar barn och gå och cykla till skolan, samt hur skolsköterskan kan bidra med sin expertis i ett hälsopromotivt projekt. 

9 maj kl. 15.45-16.30

ETT VÄRDEFULLT LEDARSKAP

Mia Hultman, Föreläsare, Författare och Facilitator, IdentitetsAkademin

Mia Hultman har över tjugo års erfarenhet av värderings- och förändringsarbete. I sitt arbete som föreläsare, facilitator och författare är hon otroligt uppskattad, både för sin expertis och för sin förmåga att blanda aha-upplevelser från vardagen med egna erfarenheter inom området.

Föreläsningen utforskar framförallt hur du i rollen som ledare kan använda verksamhetens värderingar för att skapa kraft och samhörighet. Mia lyfter fram fundamentet i det som krävs för att en ledare ska kunna skapa en miljö där alla får plats. utrymme att växa och bidra med sina unika förmågor. Mia lyfter även upp och skapar en dialog kring vad som krävs för att vara en framtidsledare. Du kan förvänta dig konkreta tips att ta med, inspiration, aha-upplevelser och stor delaktighet.